ХРОНОЛОГІЯ РОЗГЛЯДУ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 33

33. Горчак В. І. продаж у власнiсть